www.tordera.cat
Notes de Premsa

L’Escola d’adults Renaixença de Tordera va començar el mes d'octubre passat les classes del curs 2016/17 amb un total de 76 alumnes, 48 dels quals són noves incorporacions.  
En total, aquest curs, s’imparteixen 6 cursos:


• Curs de preparació per a la prova d’accés als cicles formatius de formació professional de Grau Mitjà: 21 alumnes
• Curs d’anglès nivell inicial: 13 alumnes
• Curs de català escrit: 12 alumnes
• Curs d’alfabetització en castellà: 9 alumnes
• Curs de neolectors en castellà: 7 alumnes
• Curs d’informàtica nivell 1 i nivell 2: 14 alumnes

Durant el curs, sortides organtizades i visites culturals:

A banda de les classes teòriques que comprenen el curs, l'escola també oferta altres activitats que complementen el contingut del curs de manera més amema i dinàmica, a través de sortides organitzades i/o visites culturals. Així, el dia 10 de novembre el Cercle d'Astronomia de la Tordera va impartir una classe teòrica i pràctica (observació de la lluna) als alumnes del curs de preparació per a la prova d'accés als cicles formatius de formació professional de grau mitjà. També, una trentena d'alumnes van assistir al concert homenatge a Frank Sinatra, una de les activitats incloses a la Programació Establé del Clavé que va tenir lloc el 13 de novembre passat.

Informació publicada el 17 de novembre de 2016