www.tordera.cat
Portada:Ajuntament:Secretaria:Plantilles de documents
Documents

Podeu fer tots els tràmits i gestions en aquest enllaç AQUÍ

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

Com puc presentar una sol·licitud telemàticament al servei de registre de l'Ajuntament?

Sol·licitud descàrrec de denúncia de trànsit

Sol·licitud d'accés al centre de distribució d'aliments i roba de "tots"

Sol·licitud de reclamació de responsabilitat patrimonial

PADRÓ D’HABITANTS

Document de representació pels tràmits d’alta o canvi de domicili al padró d’habitants

Document d’autorització per entregar documentació

Document d’autorització d’empadronament a un domicili

MERCATS

Acreditació anual dels requisits per a l’exercici de la venda no sedentària en mercats

Sol·licitud de participació a la propera convocatòria d’atorgament de llicències de venda no sedentària en mercats

Sol·licitud de pròrroga de llicència de venda no sedentària en mercats

Sol·licitud de modificació de llicències de venda no sedentària en mercats

Comunicació de transmissió de llicència de venda no sedentària en mercats

VIA PÚBLICA

Comunicació d’ocupació de la via pública i tancament de la circulació

Sol·licitud d’autorització de terrasses – Taules, cadires i altres elements

Sol·licitud d’autorització de guals i estacionaments reservats

Sol·licitud de llicència per instal·lar una atracció o parada de fira

MEDI AMBIENT

Sol·licitud de la taxa de compostaire

Sol·licitud del compostador

SANITAT

Sol·licitud d'autorització sanitària d'establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing

Comunicació prèvia d'obertura de piscines d'ús públic