www.tordera.cat
Portada:Ajuntament:Secretaria:Plantilles de documents
Documents

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

Com puc presentar una sol·licitud telemàticament al servei de registre de l'Ajuntament?

Instància genèrica

Sol·licitud d’autorització per l’ús d’espais públics i material municipal

Sol·licitud descàrrec de denúncia de trànsit

Queixa, reclamació o denúncia de consum

Sol·licitud d'accés al centre de distribució d'aliments i roba de "tots"

PADRÓ D’HABITANTS

Document de representació pels tràmits d’alta o canvi de domicili al padró d’habitants

Document d’autorització per entregar documentació

Document d’autorització d’empadronament a un domicili

Document de consentiment cessió de dades personals

Document de consentiment cessió de dades personals amb menors

MERCATS

Acreditació anual dels requisits per a l’exercici de la venda no sedentària en mercats

Sol·licitud de participació a la propera convocatòria d’atorgament de llicències de venda no sedentària en mercats

Sol·licitud de pròrroga de llicència de venda no sedentària en mercats

Sol·licitud de modificació de llicències de venda no sedentària en mercats

Comunicació de transmissió de llicència de venda no sedentària en mercats

VIA PÚBLICA

Comunicació d’ocupació de la via pública i tancament de la circulació

Sol·licitud d’autorització de terrasses – Taules, cadires i altres elements

Sol·licitud d’autorització de guals i estacionaments reservats

Sol·licitud de llicència per instal·lar una atracció o parada de fira

MEDI AMBIENT

Sol·licitud d’inscripció al cens municipal d’animals de companyia / Llicència per la tinença de gossos potencialment perillosos

Comunicat de modificació de dades del cens municipal d’animals de companyia

Sol·licitud de la taxa de compostaire

Sol·licitud del compostador

URBANISME

Sol·licitud de certificat urbanística

Comunicació d'obra menor

Sol·licitud de llicència d'obra menor

Sol·licitud de llicència d'obra major

Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació i retorn de fiances

SANITAT

Sol·licitud d'autorització sanitària d'establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing

JOVENTUT

Sol·licitud d'autorització d'ús d'espais públics i de material municipal

Declaració responsable per l'ús d'espais i instal·lacions municipals per a casals i campus esportius