www.tordera.cat
Documents

Local municipal on s'hi duent a terme diferents activitats lúdico - culturals.
Situat al carrer Ciutadans, núm. 16, està a la disposició de les entitats i col·lectius.
Habitualment s'hi organitzen cursos, conferències i reunions.

Per a reserves de les diferents sales, cal adreçar-se a l'Ajuntament de Tordera i formalitzar la sol·licitud d’autorització per l’ús d’espais públics i material municipal al Registre d'entrada.