www.tordera.cat
Notes de Premsa

Cada àrea estarà relacionada amb els àmbits de les persones, el territori, la promoció econòmica i els serveis interns. L´objectiu d´aquesta nova organtizació és millorar la coordinació interna i abaratir el cost de l´estructura municipal.

L´alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, ha donat a conèixer la nova organització municipal i la dinàmica de treball que s´aplicarà els propers quatre anys a l´Ajuntament de Tordera.
El nou cartipàs estableix un organigrama encapçalat per l´alcalde, que tindrà les competències executives de totes les àrees de govern.
La nova composició defineix quatre grans ponències de treball: Acció Social i Promoció Econòmica, Serveis Personals, Territori i Sostenibilitat, i Règim Interior.

El regidor adjunt a l´alcaldia i tinent d´alcalde, Josep Llorens,  serà el coordinador d´aquestes quatres ponències del govern municipal. Llorens, a més, encapçalarà els àmbits relacionats amb la cultura, els mitjans de comunicació i el civisme, que formaran part de l´àrea d´alcaldia.

Jordi Camó serà el tinent d´alcalde que coordinarà la ponència d´Acció Social i Promoció Econòmica. Aquesta àrea gestionarà l´atenció social, la promoció econòmica i l´ocupació (que coordinarà el mateix Jordi Camó) i també l´àmbit dels mercats (que gestionarà el regidor Carles Aulet).

La ponència de Serveis Personals estarà gestionada per la  tinent d´alcalde M.Àngels Cayró. Serveis Personals comptarà tots els temes relacionats amb la participació ciutadana, la joventut i la santitat (que estaran coordinats per la regidora Eliana Romera), els àmbits d´ensenyament, festes i transports (que coordinarà M.Àngels Cayró) i els esports (que a partir d´aquest any encapçalarà la regidora Sílvia Català). 

La ponència de Territori i Sostenibilitat estarà encapçalada per la tinent d´alcalde  Rosa M. Salarichs i comprendrà l´ordenació del territori (gestionada per la mateixa regidora),  els àmbits relacionats amb la sostenibilitat, la pagesia, obres i serveis (el delegat dels quals serà el regidor Carles Aulet) i  tots els temes relacionats amb la via pública (que estaran coordinats per la regidora Sílvia Català).

Finalment, la ponència de Règim Interior estarà coordinada pel cinquè tinent d´alcalde, Marçal Vilajeliu. Aquesta àrea comprendrà tot allò que es relacioni amb la hisenda pública, els  recursos humans, les tecnologies de la informació, l´Oficina d´Atenció al Ciutadà, i l´organització dels Serveis Jurídics (àrees que gestionarà el mateix regidor titular de la ponència) així com  també inclourà l´àmbit de la Seguretat (que seguirà encapçalant la regidora Sílvia Català).
 

Segons l´alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, la divisió del govern municipal en quatre ponències de treball “ha de servir per millorar la coordinació interna de l´Ajuntament, optimitzar els recursos, abaratir el cost de l´estructura municipal i ser més eficients de cara al ciutadà”.

Durant la propera sessió plenària es donarà compte del nou cartipàs municipal i s´assignaran els regidors delegats als diferents organismes autònoms i òrgans col•legiats que compten amb representació municipal.

Organigrama del govern municipal

Veure la notícia en format tv.tordera.cat:

organitzacio municipal

Nova organització municipal

Informaciķ publicada el 21 de juny de 2011