www.tordera.cat
Portada:Ajuntament:Territori i sostenibilitat
Documents

Tasques de l'Àrea:

Des de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat es vetlla per l'acompliment del Pla General de Tordera en totes les seves vessants urbanístiques i mediambientals.

Programa de govern:

Cal un urbanisme més adient als temps actuals i fer possible, cada dia més, la convivència entre vehicles i vianants, amb zones específiques pensades per al passeig tranquil. Cal una revisió de la senyalització perquè els vehicles que es mouen pels diferents llocs del municipi ho facin amb facilitat i fluïdesa, sabent que tots i totes tenim la necessitat de conviure-hi tant si estem en els nuclis urbans com en d’altres zones menys poblades de Tordera

Aquesta àrea de govern comprèn els següents àmbits d'actuació municipal:

Ordenació del Territori

Obres i Serveis

Pagesia

Sostenibilitat

Via Pública

Civisme

La titular de l'Àrea és la regidora Nadia Cantero Terrón