www.tordera.cat
Portada:Ajuntament:Règim Interior
Documents

Tasques de l'Àrea:


Àrea encarregada de la gestió i coordinació interna de l'Ajuntament per poder prestar els serveis que se'n deriven.

L'Àrea comprèn els següents àmbits d'actuació municipal:

* Hisenda

* Seguretat

* Recursos Humans

* Tecnologies de la Informació i la Comunicació

* Oficina d´Atenció Ciutadana

* Serveis Jurídics


El titular de l'Àrea és el 1r. tinent d´alcalde, el regidor Rafa Delgado