www.tordera.cat
Equipaments i serveis

Ràdio TorderaEls jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. A Catalunya hi ha actualment 897 jutjats de pau.

Al capdavant del jutjat de pau hi ha el jutge de pau, que és elegit per l'ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys.

A Tordera, el jutge de pau és el senyor Esteve Matas.

En l'àmbit penal, coneixen de les faltes contra les persones, d'algunes contra el patrimoni i contra els interessos generals. Per exemple, els jutges de pau coneixen de les amenaces lleus, del deslluïment de béns immobles de domini públic o de la pertorbació lleu de l'ordre públic. Per llei també tenen atribuïdes competències en matèria de registre civil.

El Jutjat de Pau de Tordera es troba situat al Carrer Ciutadans 2, 2n pis, al mateix edifici on es troba Ràdio Tordera.
El telèfon de contacte és el 937642796

L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendes de 9h a 14h