www.tordera.cat
Informació Pública

L'Ajuntament de Tordera està treballant en la redacció de la seva Carta de Serveis a la Ciutadania.

Actualment, Tordera disposa dels següents equipaments en els quals s'ofereixen els serveis que es relacionen:

 

Equipaments d'Atenció i Informació ciutadana:

Cementeris municipals i serveis funeraris

Equipaments de salut:

Equipaments de seguretat i emergències:

Equipaments formatius i d'ensenyament:

Equipaments d'Inserció Laboral i Promoció Econòmica:

Equipaments culturals i de lleure:

Equipaments esportius:

Equipaments de Medi Ambient i Sostenibilitat: