www.tordera.cat
Portada:Factura electrònica per empreses
Documents

L'e-FACT és el servei de factura electrònica de les administracions públiques catalanes per a la recepció de les factures electròniques (e-factures) per part dels seus proveïdors.
Es basa en un model que simplifica les relacions administració-proveïdor en els processos de facturació i que ofereix la possibilitat de treballar amb les diferents plataformes de mercat existents, evitant imposicions tecnològiques o organitzatives a emissors i a receptors, garantint així el principi de neutralitat tecnològica.

Per presentar una factura electrònica a l'Ajuntament de Tordera premeu l'enllaç següent:Per presentar factures no electròniques en format PDF cal fer-ho a través de l’adreça factures@tordera.cat

Per a més informació sobre aquest servei podeu accedir al portal del Consorci AOC (Consorci Administració Oberta de Catalunya) a través de l'enllaç següent:

Podeu trobar més informació al respecte a la pàgina oficial:
http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/formato.aspx.


Informació legal d'interès:

§        Llei 25/2013, del 27 de desembre, impuls de la factura electrònica i creació del registrecomptable de factures al Sector Públic

 §       ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, sobre el punt general d'entrada de factures electròniques de Catalunya

 §       Ordenança reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Tordera


 (*) El format amb el que s'han de presentar les factures electròniques és: XML v3.2.