www.tordera.cat
Portada:Ajuntament:Sostenibilitat:Els aiguamolls de Cal Raba
Documents
Als aiguamolls de cal Raba s'hi pot arribar a peu, amb cotxe o amb RENFE. Estŕ relativament a prop del nucli urbŕ, tot creuant els dos ponts que travessen la Tordera.
Els aiguamolls són la resta de la plana fluvial de la Tordera, de poca profunditat i formats al curs baix del riu en terrenys molt plans.


L'estany de cal Raba és peculiar per la seva flora i la seva fauna. La vegetació estŕ formada bŕsicament per dues plantes: el canyís i la boga, mentre que la fauna estŕ ŕmpliament represen-tada per l'ŕnec collverd i la polla d'aigua.
En l'čpoca estival també es pot identificar d'entre la seva fauna el cabusset, el balquer, i des de fa poc, la fotja. En períodes de migració s'hi poden observar diferents espčcies d'ŕnecs i passeriformes.


Els aiguamolls de Cal Raba estan considerats zona natural protegida i s'inclouen en el Pla d'Especial Interčs Natural (PEIN).
En aquest pla també s'hi troben els estanys de Can Torrent i la Júlia, els terrenys dels Prats d'en Gai i l'illa de la Tordera.