www.tordera.cat
Notes de Premsa

L’Ajuntament de Tordera està acreditat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per poder tramitar telemàticament la constitució d’empreses a través del Document Únic Electrònic (DUE).

Què és el DUE?

El DUE (Document Únic Electrònic) és un document que recull totes les dades necessàries per a la constitució i posada en marxa de l’empresa i empresari individual. Aquest document substitueix a diferents formularis requerits per organismes i administracions involucrades en el procés de creació d’empreses (com Hisenda i Seguretat Social).

Quines són les avantatges de crear la meva empresa a través d’un punt PAE? (Punt d'atenció a l'Emprenador)

a)     Evita desplaçaments.

b)     Estalvi de tràmits.

c)     Estalvi de temps: l’alta com autònom es pot realitzar el mateix dia.

d)     Estalvi de despeses: és totalment gratuït.

Quins tràmits inclou el DUE en l’alta d’un empresari individual (autònom)?


  • Tràmits amb la Seguretat Social.
  • Tràmits amb l’Agència Tributària.
  • Sol·licitud de Reserva de Marca o Nom     Comercial a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM). Aquest tràmit és     opcional.
  • Comunicació dels contractes de treball al     Servei Públic d’Ocupació Estatal – SEPE. En el cas de contractar.

 

Quin és el cost de donar d’alta un autònom a través del PAE?

El servei és gratuït. L’autònom no tindrà cap cost de donar d’alta l’activitat.

És imprescindible sol·licitar cita prèvia:

-          Enviant un correu electrònic a promocioeconomica@tordera.cat

-          Trucant al telèfon 937643717

-          Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h.

-          Adreça: Camí Ral, nº174  Tordera.

 Cal tenir en compte que:


  • En cas de Declaració Prèvia (rebre factures abans d’iniciar l'activitat), el tràmit de comunicació d'inici d'activitat no es podrà fer des del Punt PAE. *En aquest cas, l’alta s'haurà de fer a la Delegació d'Hisenda.
  • Qualsevol modificació posterior de dades a l’inici de l’activitat, s'haurà de fer als organismes corresponents (Agència Tributària, Seguretat Social, Oficina de Treball).
Informaciˇ publicada el 17 de juliol de 2019