www.tordera.cat
Notes de Premsa

Les famílies interessades a utilitzar el servei de transport escolar durant el curs 2020-2021 hauran de realitzar la sol·licitud d’inscripció obligatòria a través d’una instància específica i presentar-la telemàticament a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tordera. 

Excepcionalment, i prèvia justificació fonamentada, es podran presentar de forma presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, amb cita prèvia, només en el supòsit de persones que no tinguin mitjans per a presentar-les de forma telemàtica, en la mesura en què degut a la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 l’Ajuntament no pot garantir que es puguin presentar de forma presencial un volum considerable de sol·licituds.

Les sol·licituds d’inscripció es podran realitzar del dia 25 de maig al 30 de juny i caldrà adjuntament també el següent document. No s'acceptarà cap sol·licitud que no estigui al corrent de pagament. 

Instància de sol·licitud de transport escolar per al curs 2020-21

Manament SEPA (annex a la sol·licitud)

Com es presenta una sol·licitud telemàticament?

Finalment la regidoria de transports i mobilitat informa que durant la primera quinzena de juny es faran les devolucions corresponents a les quotes pagades de transport escolar per part de les famílies durant el període de confinament. Aquesta quota va quedar suspesa a l'inici de l'Estat d'Alarma. 


BONIFICACIONS AL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR

En paral·lel s'ha obert també el període de bonificació per al transport escolar per a famílies amb dificultats socioeconòmiques. Les bonificacions estan destinades a l'alumnat empadronat a Tordera i que cursi des de educació infantil fins a ESO, Batxillerat o cicles formatius.

La sol·licitud de bonfiicacions es podrà fer del 25 de maig al 30 de juny i també es prioritzarà la presentació telemàtica. Excepcionalment, i prèvia justificació fonamentada, es podran presentar de forma presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, amb cita prèvia, només en el supòsit de persones que no tinguin mitjans per a presentar-les de forma telemàtica, en la mesura en què degut a la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 l’Ajuntament no pot garantir que es puguin presentar de forma presencial un volum considerable de sol·licituds. Aquelles famíiles que no disposin de mitjans per fer-ho telemàticament poden posar-se en contacte amb l'Ajuntament (tel. 937643717) i es valorarà l'excepcionalitat del cas per donar cita prèvia, si escau. 

CARTELL BONIFICACIONS TRANSPORT ESCOLAR

CARTELL BONIFICACIONS TRANSPORT ESCOLAR

Fitxer: CARTELL_DIFUSIO_BONIFICACIO_TRANSPORT_ESCOLAR_2020_2021__1_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 204,78 kB

Com es presenta una sol·licitud telemàticament?

Informació publicada el 22 de maig de 2020