www.tordera.cat
Notes de Premsa

Després del sorteig fet durant el ple de meses electorals, us adjuntem en aquesta nota de premsa el Manual d'Instruccions per als membres de les meses electorals que exerciran a les eleccions al parlament de Catalunya 2021. Durant aquests dies s'estan enviant les notificacions oficials a les persones escollides al sorteig. Per a dubtes i consultes us podeu adreçar a secretaria@tordera.cat

Document adjuntat: Manual d'instruccionsper a membres de meses electorals

Document adjuntat: Mesures sanitàries per als membres de les meses electorals

Per altra banda, totes les persones escollides per ser membres de les meses electorals i per motius forçosos, no podran ser-hi, cal que presentin degudament complimentat aquest full d'al·legacions i presentar-lo al servei de Registre de l'Ajuntament de Tordera fins al 30 de gener o bé al correu electrònic de la Junta electoral que s'indica a la notificació. 

Document d'al·legacions per no poder formar part de la mesa

Informació publicada el 22 de gener de 2021