www.tordera.cat
Notes de Premsa

Pressupostos participatsEl Consell  Veïnal ha aprovat recentment els projectes que es portaran a l'execució després del període de votació dels pressupostos participats, que enguany han recollit 518 vots. 

Una vegada valorats tècnicament i pressupostàriament els projectes amb més vots per part dels Serveis Tècnics, el Consell, que reuneix presidents d'associacions veïnals i representants de cadascuna de les zones, ha aprovat l'execució dels projectes següents:

Zona centre/nucli antic: Instal·lació de dues càmeres de videovigilància i seguretat

Zona centre / Mes: Instal·lació d'un pipicà

Zona Centre / Mas Borra: Instal·lació d'un mirall retrovisor al Passatge Morell i pavimentació amb cautxú d'una part del parc del Gran Prix

Zona Fibracolor: Material per al local social, instal·lació d'un contenidor d'oli usat i instal·lació de porteries definitives a la pista del parc del carrer M. de Déu de Montserrat

Zona Sant Andreu: Instal·lació de mobiliari al parc del carrer Dr. Arana, entre la pista esportiva i el tanatori.

Zona Sant Pere: Instal·lació de nou enllumenat per l'accés a Sant Pere des de la carretera N-II, trasllat del parc infantil del carrer Garcia Lorca i instal·lació de més papereres.

Zona Mas Mora: Millora de la zona esportiva i ampliació del parc infantil

Zona Sant Daniel: Instal·lació de mobiliari al parc de l'entorn del recinte de l'associació de veïns. Per aprovació del consell veïnal s'estudiarà la col·locació d'unes pistes de petanca en aquesta zona, ja que finalment la instal·lació d'un desfibrilador a la façana del local social, estarà inclosa dins d'una partida del pressupost municipal. 

Zona Can Camps: Arranjament del parc infantil del local social. 

Zona Can Domènec: Instal·lació de nous elements d'esport i salut al local social

Zona Sant LLop: Compra d'un remolc per ús de l'associació de veïns

Zona Tordera Parc: Millora de l'equipament del local social

Zona Terra Brava: Tancaments interiors al local social

Zona Niàgara: Ampliació del parc infantil

Zona Àgora Parc: Pavimentació, il·luminació i instal·lació de pilona a la zona de les bústies

A partir de l'aprovació per part del Consell Veïnal, els projectes s'executaran de manera progressiva durant aquest any. 

16 PAU JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES

Informació publicada el 17 de març de 2021