www.tordera.cat
Notes de Premsa

Programa Tordera EducaL’Ajuntament de Tordera, a través de la Regidoria d’Ensenyament i el Consell Escolar Municipal, treballen des de fa mesos en el projecte “Tordera Educa” una proposta educativa transversal en la que hi tenen cabuda tots els agents educatius  del municipi amb l’objectiu de millorar les accions educatives d’infants i joves de Tordera.

“Tordera Educa” vol ser un instrument dinàmic i de llarg recorregut, que ajudi a definir el model de ciutat que es vol i els valors que la sustenten, a concretar-ne accions i a establir les complicitats necessàries entre administracions, centres escolars, agents educatius i ciutadania per tirar-lo endavant. 

El projecte Tordera Educa es presentarà públicament el proper dijous, 15 d'abril, a les 18 h al Teatre Clavé. Atès que l'aforament és limitat, per assistir-hi caldrà inscriure's prèviament a través d'aquest formulari.  L'acte serà enregistrat i emès en directe íntegrament mitjançant streaming. 

L’estratègia del govern municipal amb aquest projecte passa per permetre planificar i ordenar les polítiques educatives del municipi i, mitjançant la participació ciutadania, poder elaborar propostes i compromisos permanents, dinàmics i compartits.

Els objectius del projecte Tordera Educa passen, d’entrada, per garantir els serveis educatius amb un projecte públic articulat al voltant d’una estratègia comuna i compartida, que redueixin les desigualtats i millorin la cohesió social. També es vol millorar la qualitat, l'equitat i l'èxit educatiu, amb més participació i més autonomia per als centres, amb innovació educativa i treball en xarxa amb l'entorn. 

“Tordera Educa” vol promoure l'educació al llarg de la vida, garantir una oferta de qualitat i suficient en tots els nivells i etapes educatives i impulsar una educació permanent, àmplia i flexible. 

Un altre dels objectius del programa educatiu passa per aconseguir el reconeixement ple al dret a l'educació en el lleure de base comunitària i impulsar la participació de la comunitat educativa i la coresponsabilitat dels diferents agents socials (famílies, col·lectius professionals, món de la cultura, l’esport i de les arts) que permeti fer de l'educació un objectiu compartit i una eina bàsica del desenvolupament i la cohesió social. 

Per tal de desenvolupar el projecte s’han establert diferents programes per facilitar el treball en xarxa dels diferents agents educatius. Així, els programes recullen els diferents àmbits que envolten els infants i joves en el seu desenvolupament: salut, esports, entorn, art, cultura, lleure, formació permanent, innovació i atenció a les famílies.  Cadascun d’aquests àmbits agrupen diferents accions i/o activitats que ja es duien a terme al municipi i d’altres noves propostes que es volen  incorporar els propers mesos.

El projecte Tordera Educa s’entén com una proposta dinàmica que pretén ser el punt de partida per treballar amb consens amb tots els agents educatius municipals i definir-lo conjuntament, adaptant-lo a les necessitats reals dels infants i joves del municipi.

Informació publicada el 6 d'abril de 2021