www.tordera.cat
Notes de Premsa

habitatgeL'Oficina Local d'Habitatge de Tordera informa que la Generalitat ha obert la convocatòria d'ajuts al pagament del lloguer per al 2021.

Son ajuts adreçats a famílies per poder seguir vivint en el seu habitatge de manera habitual i continuada. La línia d’ajuts està pensada per a les persones que no es troben en situació de vulnerabilitat imminent, però que s’hi podrien veure abocades si no compten amb una ajuda.

Fins a 240 euros al mes per habitatge

La subvenció de l’agència es concedeix per un import anual màxim de 2.400 euros, és a dir, de 240 euros mensuals com a màxim, i s’ajusta en funció de l’esforç que suposa per a la unitat familiar el pagament del lloguer. Així, la subvenció pot ser del 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència; del 30% de l’import de la renda quan aquest esforç sigui superior al 30% i inferior al 40%, i del 40% si és igual o superior al 40% dels ingressos. 

Pel que fa als requisits sobre el preu del lloguer, el límit mensual per als habitatges de la demarcació de Barcelona és de  800 euros mensuals.

El requisit d’ingressos de la unitat de convivència ve marcat per l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) i s’estableix en funció de les persones que viuen en el mateix domicili. Així, el límit màxim d’ingressos és d’1,41 vegades l’IRSC en el cas d’una persona adulta, i s’hi afegeix 0,47 vegades l’IRSC per cada persona addicional.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 4 de juny. Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir telemàticament  i s’hi poden acollir totes les persones titulars d’un contracte d’arrendament i que compleixin els requisits establerts.

Per a informació i assessorament podeu trucar al 012 i la presentació de la documentació es podrà fer on line o bé a la Oficina local d’habitatge de Tordera sol·licitant cita prèvia al telèfon de contacte 93 764 37 17.

Tramitació telemática

Es pot fer amb identificació digital o sense mitjançant el següent enllaç .

Documentació relacionada

 

·         Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer.

·         Sol·licitud de transferència bancaria per a pagaments de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Informació publicada el 27 d'abril de 2021