www.tordera.cat
Notes de Premsa

El govern municipal està treballant en la posada en marxa de la nova Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Tordera, que liderarà la regidora Toñi Garcia. La nova regidoria estarà adscrita a l’Àrea de Serveis Personals i tindrà per objectiu donar continuïtat a la tasca impulsada fins ara en matèria de perspectiva de gènere des de diferents àrees municipals.

La nova àrea permetrà reforçar el ple respecte pels drets de les dones, incorporant la mirada de gènere en les actuacions municipals i impulsant polítiques públiques que facin realitat la igualtat d’oportunitats de totes les persones.

La nova regidoria liderarà projectes de promoció de les dones en tots els àmbits de competència municipal, realitzarà polítiques de prevenció de la discriminació per raó de gènere i de qualsevol tipus d’assetjament sexual en els àmbits laboral, familiar i del lleure.

Des de les regidories d'Hisenda i Recursos Humans ja s'està treballant per dotar la nova àrea d'estructura  de personal i partida pressupostària per al 2022. Una de les primeres tasques que durà a terme la nova regidoria serà la redacció i aplicació del Pla d'igualtat municipal. Fins avui, els programes a l'entorn de la igualtat i la defensa dels drets de les dones s'havien treballat des de les àrees de Joventut, Serveis Socials i Inserció Laboral, d'acord amb accions concretes que s'havien fet extensives als agents del territori, com les escoles, la borsa de treball, les entitats i també a través de la biblioteca de Tordera. També des de Recursos Humans s'han impulsat les darreres setmanes accions de formació a tot el personal municipal en termes de sensibilització de gènere per posar en marxa la nova regidoria. 

5 IGUALTAT DE GÈNERE 2030

Informaciķ publicada el 20 d'octubre de 2021