www.tordera.cat
Notes de Premsa

pla local salut

L’Ajuntament de Tordera, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha iniciat l’elaboració del Pla Local de Salut per al període 2022-2025 que liderarà la Regidoria de Sanitat, en col·laboració amb altres institucions i agents socials del municipi.

El Pla Local de Salut ha de permetre ordenar i prioritzar les actuacions que ja s'estan realitzant i les que es portaran a terme a Tordera per tal d’incidir en la millora del benestar i la salut de la població i reduir les desigualtats socials a partir d’un treball transversal que incideixi en tot els determinants de la salut.

El procés d’elaboració del Pla Local de Salut té dues grans fases: la fase d’anàlisi de situació de salut o perfil de salut i l’elaboració del Pla d’acció. El Perfil de salut té per objectiu identificar la situació de la salut i els seus determinants de les persones de Tordera.

El Pla d’acció té per objectiu definir els objectius estratègics, operacionals i les accions que es portaran a terme per al període 2022-2025.

Pla local de salutPer portar a terme l’elaboració del Pla, es comptarà amb el suport de les institucions locals i supramunicipals relacionades amb la salut i els seus determinants, com el CAP Tordera, la Corporació de Salut Maresme la Selva, l'Agència de Salut Pública i la participació de la ciutadania per a la detecció de necessitats i propostes de millora. El treball comptarà amb l’assessorament de Amb Salut, empresa especialitzada en l’elaboració de Plans Locals de Salut.

3 salut i benestar  2030

Informaciķ publicada el 19 de novembre de 2021