www.tordera.cat
Notes de Premsa

Després d'un llarg període de tràmits, sol·licituds burocràtiques, anàlisi i execució del nou projecte i l'aprovació de les ajudes per part de les diferents administracions (Generalitat, Estat i Diputació), des de finals del mes de febrer s'han iniciat les obres de remodelació del tram de passeig fluvial que havia quedat afectat pel temporal Glòria.

La zona més malmesa correspon a uns 300 m del tram i coincideix en l'àmbit del nucli urbà i del carril bici que connecta el municipi de Tordera amb Fogars de la Selva. En aquesta zona, la llera del riu es va reduir en uns 15-20 m i també una part del camí de formigó de connexió del passeig en va patir esllavissades. Això va comportar l'afectació de nombrosos elements urbans com fanals, trams de barana, quadres elèctrics per serveis municipals i línies elèctriques, de rec i d'aigua potable. Els danys també van afectar l'arbrat perimetral del passeig i a la zona enjardinada. La part del passeig asfaltada destinada a aparcament també va patir afectacions.

Des del govern municipal, d'acord amb els tècnics d'urbanisme, s'ha projectat un espai que pretén fomentar les activitats d'aquesta en aquest àmbit i que la zona esdevingui un nou espai públic lúdic d'apropament i obertura del municipi a la Tordera. Es tracta d'un espai natural de referència, proper al nucli urbà i que a més, compta actualment amb diversos equipaments de caràcter esportiu i cívic-social com la pista de l'Amistat, l'Esplai de la gent gran i els jardins de l'alcalde Sagrera, un fet que propicia a la reestructuració d'aquest tipus de millora d'aquesta ubicació.

A banda de mantenir la linealitat del passeig paral·lel al riu, el projecte proposa incorporar espais que permetin un ús més ampli d'activitats de lleure, esportives, cíviques i socials. Es pretén, d'una banda, urbanitzar el carrer de Puigvert, de manera que es generi un espai públic d'entrada a la zona, pròxim al nucli urbà i que ajudi a estructurar l'itinerari de vianants, carril bici i permeti una zona d'estacionament. El projecte de reforma del passeig fluvial incorpora  també elements de vegetació i d'ombra en aquest tram. 

Pel que fa a l'enllumenat públic que s'hi instal·larà s'ha previst un tipus d'il·luminació poc invasiva, que respecta les condicions naturals de l'àmbit, especialment a la zona del passeig més propera al riu. L'objectiu de la il·luminació projectada és la d'acompanyar als itineraris i donar seguretat als espais.

Les obres de remodelació del passeig fluviar s'allargaran fins aquest estiu. 

Informació publicada el 22 de març de 2022