www.tordera.cat
Notes de Premsa

Un any més, des de l'Ajuntament continua apostant per l'ocupació juvenil i amplia la Brigada Jove amb 10 places per aquest estiu. 

Les àrees de Joventut i Ocupació continuen apostant per la formació i la inserció laboral juvenil, han obert la convocatòria de selecció per a la Brigada Jove 2022  i que aquest any continuen amb les places ofertades respecte anys anteriors.

Es tracta d'una oferta laboral de 10 places adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys, en règim laboral temporal per dos mesos (5 juliol i 5 agost). 
Aquesta convocatòria vol possibilitar l'accés a l'ocupació dels joves amb la voluntat que durant el període de vacances s'iniciïn en el món laboral i percebin uns ingressos. 

Els deu llocs de treball es distribuiran de la següent manera: 3 places al departament de brigada d'obres i serveis i 2 per medi ambient pel mes de juliol i 3 places al departament de brigada d'obres i serveis i 2 per medi ambient places més pel mes d'agost, amb una jornada laboral de 20 hores setmanals. 

Durant el període del contracte es realitzaran diferents activitats de caràcter formatiu que seran determinades pels serveis tècnics municipals. L'assistència a aquesta formació serà obligatòria. Tanmateix, durant tot aquest període el personal de l'Ajuntament assessorarà als joves sobre les tasques a realitzar i en supervisarà els resultats amb l'objectiu d'assegurar l'aprofitament formatiu del projecte i el creixement personal dels joves treballadors.

El personal de l'Ajuntament realitzarà aquesta tasca de seguiment independentment del departament o àrea al qual estigui adscrit perquè la brigada jove aspira a la màxima transversalitat possible. El projecte i el seguiment d'aquest el coordinaran els departaments d'Ocupació i Joventut.

Les sol·licituds per formar part del procés de selecció s'hauran de presentar de manera telemàtica a la Seu-E de l'Ajuntament, adjuntant la documentació que es requereix a les bases (Sol·licitud normalitzada, currículum, fotocòpia del DNI i documents que acreditin la formació requerida). Es podran presentar fins al 17 de juny. 

La convocatòria de la Brigada Jove compta amb el suport de la Direcció General de Joventut i de la Diputació de Barcelona. 

Més informació: 

Bases de la convocatòria Brigada Jove 2022

Informació publicada el 10 de juny de 2022