www.tordera.cat
Notes de Premsa

transportL'Ajuntament de Tordera, a través de les àrees de Serveis Socials i transports, ha obert la convocatòria per al procés simultani d'inscripció i sol·licitud de bonificacions al servei de transport escolar no obligatori de segon cicle d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius per al curs 2022/23.

Les incripcions al servei i les sol·licitud de bonificacions es podran fer telemàticament a través d'aquest enllaç fins el dissabte 23 de juliol.

Les taxes de transport escolar es poden consultar des d'aquest enllaç. 

Les bases de la convocatòria, aprovades en la darrera Junta de Govern Local, s´aplicaran a aquells/es alumnes dels centres docents públics i privats concertats de segon cicle d´educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius, de Tordera que siguin usuaris/àries del servei de transport escolar no obligatori i que estiguin empadronats/des al municipi de Tordera o bé siguin de Fogars de la Selva o de la part de Mas Reixach que pertany al municipi de Palafolls.
Els horaris de les rutes es publicaran al web de l´ajuntament. Els horaris dels usuaris de les rutes de batxillerat i cicles formatius seran els mateixos.

Les bonificacions només seran aplicables als alumnes empadronats a Tordera.

TRÀMIT EN LÍNIA

Inscripció al servei de transport escolar per al curs 2022/23

Alumnat nouvingut i/o vulnerabilitat sobrevinguda

Requisits previs

Es preveu la possibilitat d’atorgament de bonificacions a alumnat nouvingut al municipi de Tordera en data posterior a la finalització de la convocatòria anual, així com també en aquells casos de necessitat sobrevinguda segons valoració  de la Comissió  de Garanties d’Admissió del Departament d’Educació.  El procediment a seguir en aquest cas serà el mateix que s’estableix a les bases i la convocatòria anual.

Bonificació quota del transport escolar. Nouvinguts o situacions sobrevingudes

Aquest tràmit permet presentar la sol·licitud de bonificació sobre la taxa per l'ús del servei de transport escolar no obligatori de segon cicle d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.

Beneficiaris: alumnes empadronats a Tordera que comptin amb resolució favorable d’inscripció al transport escolar no obligatori.

DECRET D'AMPLIACIÓ

HORARIS I RUTES TRANSPORT ESCOLAR 22/23

Informació publicada el 27 de juny de 2022