www.tordera.cat
Notes de Premsa

La regidora de Serveis Socials, Toñi Garcia, informa que ja s'ha obert la convocatòria de sol·licituds per al programa de la IMSERSO

L’IMSERSO ofereix diversos destins de viatge:
• Estades en zones costeres (península i illes)
• Turisme d’interior (circuits culturals, turisme de naturalesa, capitals de província i les ciutat de Ceuta i Melilla)

TERMINI DE LA CONVOCATÒRIA:
Termini ÚNIC de presentació sol·licituds del 27 de juny fins el 19 de juliol de 2022. 

Les persones ja acreditades rebran en el seu domicili una carta de renovació per participar en la temporada 2022-2023. Si les dades són correctes no caldrà enviar una nova sol·licitud.

PER A SOL·LICITAR-HO CAL COMPLIR UN DELS SEGÜENTS REQUISITS:

- Ser pensionista de jubilació del Sistema Públic de Pensions.
- Ser pensionista de viduïtat amb edat igual o superior a 55 anys.
- Pensionista per altres conceptes, o perceptor de prestacions o subsidis d’atur, en tots aquests casos cal tenir 60 anys complerts.
- Ser titular o beneficiari del sistema de seguretat social amb 65 anys complerts.

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS:


• Per via telemàtica, a través de la Seu Electrónica de l’IMSERSO (https://sede.imserso.gob.es)
• Per correu ordinari a l’adreça: Programa de Turismo del Imserso, Apartado de Correos núm. 10.140 - 28080 Madrid.

Sol·licitud:

https://www.imserso.es/interpresent3/groups/imserso/documents/binario/solicitudmanual_turismo_22_23.pdf
Es pot recollir imprès en paper a les oficines de Serveis Socials de l’Ajuntament de Tordera (Pl. Concòrdia, s/n), telèfon 93.764.22.74

Informació publicada el 27 de juny de 2022