www.tordera.cat
Notes de Premsa

Cataleg activitats estiuLa Regidoria d'Ensenyament de Tordera posa a disposició dels nens i nenes de Tordera el catàleg d'activitats d'estiu per tal que famílies, infants i joves coneguin l'oferta de lleure, cultural, esportiva i educativa de Tordera i a més, perquè els alumnes de 3r, 4t i 5è de les escoles de Tordera puguin omplir el seu passaport EDUNAUTA.

Tal com va assenyalar durant la seva presentació a les escoles el regidor de l'àrea, Pau Megias, en algunes ocasions els nens i nenes no tenen les mateixes possibilitats d’accés a les oportunitats educatives més enllà de l’escola, el que genera una important font de desigualtat educativa. Per combatre aquesta escletxa d’oportunitats i garantir que cap infant quedi enrere, la Regidoria d'Ensenyament, a través del programa #TorderaEduca, va impulsar aquest mes de juny passat el Passaport Edunauta.
És un projecte que connecta, reconeix i fa visibles els aprenentatges dels infants de 3 a 12 anys més enllà de l’escola, promovent l’accés a tots els nens i nenes d’un municipi, barri o territori a activitats educatives obertes.

El Passaport Edunauta es basa en una metodologia innovadora i internacionalment reconeguda, els passaports d’aprenentatge (learning passaports), que són eines que catalitzen i connecten tota la potència educativa d’un territori envers l’equitat.

El Passaport Edunauta es construeix mitjançant 5 peces clau:

1. L’eina, el passaport físic: un infant aprèn a molts espais i en molts moments diversos a part de l’escola: a casa, a la plaça, a l’esplai, a la biblioteca... Amb el Passaport Edunauta els infants tenen a accés a gaudir d’activitats educatives obertes del seu territori. A través de les seves pàgines, podran mostrar i fer visible tot allò que hi aprengui dins la seva comunitat.

2. La xarxa local d’activitats: les activitats estan organitzades per destinacions d’aprenentatge que la conformen la xarxa local d’actors educatius de municipi biblioteques, casals, entitats, clubs esportius... Els infants poden viatjar a aquestes destinacions on viuran experiències d’aprenentatge molt diverses on aprendran i aconseguiran segells per al seu passaport. Aquests segells acreditaran tant la seva participació a les activitats com els seus aprenentatges.

3. Els aprenentatges invisibles: totes les activitats educatives del Passaport Edunauta estaran aglutinades en un catàleg d’activitats edunauta (online i/o offline). Els municipis tenen a la seva disposició un marc d’aprenentatge que és compartit entre totes les destinacions i que inclou 9 competències clau: la curiositat, la resolució de problemes, la creativitat, la comunicació, l’empatia, el treball en equip, la perseverança, la iniciativa i l’autoregulació. Aquestes competències són superpoders edunautes, aprenentatges invisibles que molts cops passen inadvertits en les activitats educatives i que els edunautes podran plasmar en els seus passaports.

4. Els edunautes: tot infant del territori rebrà el seu Passaport Edunauta a través del seu centre educatiu o bé des dels equipaments i/o entitats del territori que estiguin vinculades al projecte. Quan el tingui a les seves mans es convertirà automàticament en un edunauta i amb ell podrà:
- Explorar i viatjar a les activitats de tots els espais del seu municipi,
- Triar i crear el seu propi itinerari educatiu,
- Mostrar i fer visibles els seus aprenentatges,
- Celebrar i compartir el que ha après amb la resta de la comunitat.

5. La celebració del viatge: el viatge de cada edunauta finalitzarà amb una cerimònia de graduació que es celebrarà al tancament de cada edició del passaport (estiu, curs escolar...), i a la que hi estaran convidats tots els edunautes del municipi i les seves famílies

El Passaport Edunauta és una iniciativa impulsada per la Fundació Bofill juntament amb la Cooperativa +Educació, i que actualment durant el curs 21/22 està present a una trentena de territoris arreu de Catalunya, entre comarques, municipis i barris participants.

Per aquest curs, s'ha repartit el passaport EDUNAUTA entre els alumnes de 3r, 4t i 5è de Primària de les escoles de Tordera. 

Trobareu més infomració sobre el projecte i sobre el catàleg d'activitats a Tordera a les que els infants podran participar a través de l'enllaç: www.passaportedunauta.cat

Cataleg activitats esportives

Cataleg activitats esportives

Fitxer: TORDERA_CATALEG_ESTIU.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 27
Mida: 382.93 kB

CATÀLEG D'ACTIVITATS D'ESTIU
Informaciķ publicada el 7 de juliol de 2022