www.tordera.cat
Notes de Premsa

L'Ajuntament de Tordera va aprovar ahir en sessió plenària mantenir un any més els imports de les ordenances i taxes municipals per al 2023.

També per a l'any vinent es mantindran les bonificacions i descomptes per a famílies en situació de vulnerabilitat així com les bonificacions establertes per al teixit econòmic que s'apliquen des de 2020.

La regidora d'hisenda, Jenifer Jansa, va destacar que les noves ordenances fiscals inclouen algunes modificacions de caràcter tècnic, d'adaptació a les noves normatives i també d'adaptació a les casuístiques que sorgeixen al llarg de l'any. Així, per aquest 2023 s'incorporarà epígrafs d'activitats econòmiques que no estaven incloses en la tarifa i s'adequa el barem de metres a les indústries i tallers a l'hora de tarifar la taxa.
Pel que fa a la taxa de mercats el 2023 s'aplicarà una rebaixa per a totes aquelles parades que es troben ubicades a la zona del centre (plaça de l'Església, carrer Trueta, St. Ramon i Ciutadans), per afavorir la instal·lació de noves parades i continuar potenciant i dinamitzant el mercat dels diumenges.

En el marc de taxa de parades també es regula una tarifa un 25% més econòmica per a les empreses participants en la Fira del Ram que formalitzin la seva inscripció amb l'antelació que s'estableix a la convocatòria.
Finalment, les taxes i ordenances per al 2023 recullen diverses modificacions de caràcter tècnic obligades per la normativa fiscal general.

La regidora d'hisenda va destacar durant la seva intervenció que, per tercer any consecutiu i malgrat l'actual inflació actual, el govern municipal manté el seu compromís de continuar donant suport a les famílies i empreses locals des de totes les àrees de govern i gestió.

8 treball digne i creixement econòmic 09 industria innovacio i infraestructures 10 REDUCCIO DE DESIGUALTATS 16 PAU JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES 2030

Informació publicada el 27 d'octubre de 2022