Es tracta d'un procés d'atorgament de llicències municipals d’ús i aprofitament privatiu de la via pública per a l’exercici de la venda no sedentària en les parades vacants del mercat dominical de Tordera, del mercat setmanal del Veïnat de Sant Pere, del mercat dels dimarts a la Plaça de l’Església i per a la creació d’una llista d’espera.

">

Obert el concurs per l'atorgament de llicències de venda no sedentària als mercats de Tordera, Sant Pere i dels dimarts

Última revisió 05-09-2023 09:59
05/09/2023

Es tracta d'un procés d'atorgament de llicències municipals d’ús i aprofitament privatiu de la via pública per a l’exercici de la venda no sedentària en les parades vacants del mercat dominical de Tordera, del mercat setmanal del Veïnat de Sant Pere, del mercat dels dimarts a la Plaça de l’Església i per a la creació d’una llista d’espera.

Fins al dimarts 12 de setembre restarà obert el període de presentació de sol·licituds per a 21 places de parades dels mercats de Tordera (12), Sant Pere (5) i dels dimarts (4) respectivament.

L'objectiu principal d'aquesta convocatòria és poder continuar potenciant l'activitat comercial d'ambdós mercats, proporcionar nous productes, reforçar l'existent i garantir al públic habitual el tipus de comerç que té més demanda. A més a més, es vol crear una llista d'espera de llicències per tal d'agilitzar la designació de possibles noves places en un tràmit més àgil.

L'atorgament de les noves llicències municipals per l'exercici de la venda no sedentària es realitza mitjançant convocatòria pública i com a resultat d'un procediment basat en els principis de transparència, imparcialitat i publicitat.

Les sol·licituds s'hauran de formular mitjançant la corresponent instància normalitzada que és es pot obtenir a través de les bases que s'adjunten en aquest mateix enllaç preferiblement via telemàtica tal com us expliquem a continuació:

BASES CONVOCATÒRIA

Sol·licitud de presentació per optar en el concurs de llicències

Sol·licitud cita prèvia per presentació presencial de documentació

Més informació sobre el mercat de Tordera