El projecte té com a finalitat principal la retirada del fibrociment existent a la coberta i renovar l'aïllament tèrmic de la instal·lació amb un millor material.

">

A finals del mes d'abril començaran les obres de substitució de la coberta del Pavelló Parroquial

Última revisió 28-03-2023 08:18
28/03/2023

El projecte té com a finalitat principal la retirada del fibrociment existent a la coberta i renovar l'aïllament tèrmic de la instal·lació amb un millor material.

A finals del mes d'abril, s'iniciaran les obres de remodelació de la coberta del Pavelló Parroquial. Després de la compra oficial feta per part de l'Ajuntament de Tordera al Bisbat de Girona de la instal·lació esportiva, des de les diferents regidories treballen per poder actualitzar, reformar i renovar aquest equipament construït durant els anys 70. 

Aquesta obra tindrà una durada aproximada de tres mesos. 

Tal com es descriu a la memòria del projecte, el tram de coberta a substituir és el del cos principal, que compren tot l'espai de la pista esportiva. Actualment, compta amb una coberta acabada amb plaques de fibrociment amb una sèrie de lluernes longitudinals amb plaques de policarbonat. L'objecte del projecte és doncs la substitució de la coberta de la pista, composta per plaques de fibrociment i policarbonat, per una nova coberta formada per panells sandvitx d'acer amb ànima de poliuretà. Es contempla també la substitució de les plaques actuals de policarbonat de les lluernes per unes de noves. Es preveu conservar l'estructura principal i la subestructura de suport de coberta formada per perfils d'acer galvanitzat així com el fals sostre actual amb planxes de llana de roca.

D'altra banda, per a la substitució de les plaques s'opta per un material lleuger que aporta una millora de l'aïllament tèrmic de la infraestructura.

El cost total de l'obra és d'uns 158.674,78€ i es financien amb una subvenció de la diputació de Barcelona. 

Quan estiguin completats aquests treballs, està previst que també es faci canvi de l'enllumenat per un de LED que acabarà de completar la millora de l'eficiència energètica del pavelló.