Obert el Període de votació per als PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 2021

Última revisió 02-02-2022 13:54
15/12/2021

A partir del 15 de desembre i fins al 31 de gener s'obre el període de votació per al procés dels Pressupostos Participats. 

Poden votar totes les persones, majors de 16 anys, empadronades a Tordera i les que tinguin segona residència al municipi (en aquest cas caldrà sol·licitar-ho específicament mitjançant instància telemàtica a l'Ajuntament de Tordera adjuntant fotocòpia del DNI del/la sol·licitant i còpia del rebut de l'IBI de la segona residència). Per votar serà obligatori introduir el número del DNI i la data de naixement de la persona votant. Cada persona podrà escollir la proposta que consideri més adient perquè s'impulsi la seva zona. 

Per desenvolupar les propostes de millora l'Ajuntament destina una partida pressupostària al procés de Pressupostos Participats valorada en 200.000 € que es distribueix, en funció dels criteris objectius de repartiment, entre les zones en què es divideix al municipi per dur a terme aquest procés. Les propostes que es sotmeten a votació han estat presentades prèviament i lliurement pels veïns i veïnes de cada zona i validades tècnicament pels Serveis Tècnics Municipals i acceptades pel Consell Veïnal que és l'òrgan participatiu impulsor del procés. 

ESCULL LA PROPOSTA QUE CONSIDERES MÉS ADIENT PER LA TEVA ZONA DE RESIDÈNCIA A TRAVÉS D'AQUEST FORMULARI.