Tordera aprovarà l'any vinent el Pla de Salut Municipal per incidir en la millorar del benestar i la salut de la població

Última revisió 21-12-2021 13:35
21/12/2021

L'objectiu del govern municipal amb la redacció d'aquest pla passa per incloure la perspectiva de la salut en la gestió del municipi, amb la implicació transversal de les àrees municipals i els diferents agents socials de Tordera. 

Dimarts a la tarda es va fer un pas més per a l'elaboració del Pla de Salut municipal, que impulsa l'Ajuntament de Tordera, amb el suport de la Diputació de Barcelona, per al període 2022-2025.

Durant la trobada es va fer la presentació del grup coordinador i del projecte, format per tècnics municipals i agents socials, que seran els encarregats de dinamitzar al màxim la participació entre la ciutadania i la transversalitat del pla entre totes les àrees municipals.

El Pla Local de Salut ha de permetre ordenar i prioritzar les actuacions que ja s'estan realitzant i les que es portaran a terme a Tordera per tal d'aconseguir els objectius del municipi saludable: incidir en la millora del benestar i la salut de la població i reduir les desigualtats socials a partir d'un treball global que incideixi en tots els determinants de la salut. És en l'àmbit de la salut on, cada vegada més, la ciutadania demana no solament tenir accés a una atenció sanitària de qualitat que resolgui els problemes de salut, sinó també viure en un entorn sigui social, laboral o de lleure segur i saludable.

Així, el procés d'elaboració del Pla Local de Salut es dividirà en dues grans fases: la fase d'anàlisi de situació de salut o perfil de salut, a partir de les dades objectives que ofereixen indicadors de l'àmbit sanitari, i l'elaboració del Pla d'acció.

El Pla d'acció té per objectiu definir els objectius estratègics, operacionals i les accions que es portaran a terme per al període 2022-2025. És en aquest apartat on serà indispensable la participació del teixit associatiu per promoure la implicació de la ciutadania en la redacció del Pla a fi que el document reculli les propostes més àmplies i diverses possibles. Es tracta d'analitzar els determinants de la salut de la població sobre els quals es pot intervenir des de sectors que no són el sanitari -educació, serveis socials, transport, comerç, indústria, medi ambient, habitatge, urbanisme, agricultura, entre d'altres, per millorar les condicions de salut de les persones.