Les àrees de Joventut i Ocupació continuen apostant per la formació i la inserció laboral juvenil, han obert la convocatòria de selecció per a la Brigada Jove 2023 i que aquest any s’amplien les places ofertades respecte anys anteriors. Com a novetat també d'enguany, es reserven 2 llocs de treball per a les persones que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 

">

Oberta la convocatòria per la creació de 14 places per la brigada jove durant els mesos d'estiu

Última revisió 08-06-2023 09:28
25/05/2023

Les àrees de Joventut i Ocupació continuen apostant per la formació i la inserció laboral juvenil, han obert la convocatòria de selecció per a la Brigada Jove 2023 i que aquest any s’amplien les places ofertades respecte anys anteriors. Com a novetat també d'enguany, es reserven 2 llocs de treball per a les persones que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 

Es tracta d'una oferta laboral de 14 places adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys, en règim laboral temporal per dos mesos (8 places juliol i 6 agost). 
Aquesta convocatòria vol possibilitar l'accés a l'ocupació dels joves amb la voluntat que durant el període de vacances s'iniciïn en el món laboral i percebin uns ingressos. 

Els catorze llocs de treball es distribuiran de la següent manera: 4 places al departament de brigada d'obres i serveis, 2 per medi ambient i 2 al departament de serveis personals pel mes de juliol. 4 places al departament de brigada d'obres i serveis i 2 per medi ambient places més pel mes d'agost, amb una jornada laboral de 20 hores setmanals. 

Durant tot aquest període el personal de l'Ajuntament assessorarà als joves sobre les tasques a realitzar i en supervisarà els resultats amb l'objectiu d'assegurar l'aprofitament formatiu del projecte i el creixement personal dels joves treballadors.

El personal de l'Ajuntament realitzarà aquesta tasca de seguiment independentment del departament o àrea al qual estigui adscrit perquè la brigada jove aspira a la màxima transversalitat possible. El projecte i el seguiment d'aquest el coordinaran els departaments d'Ocupació i Joventut.

Les sol·licituds per formar part del procés de selecció s'hauran de presentar de manera telemàtica mitjançant instància genèrica adjuntant la documentació que es requereix a les bases (Sol·licitud normalitzada, currículum, fotocòpia del DNI i documents que acreditin la formació requerida). Es podran presentar fins al 9 de juny del 2023 

La convocatòria de la Brigada Jove compta amb el suport de la Direcció General de Joventut i de la Diputació de Barcelona. 

Més informació: Bases de la convocatòria Brigada Jove 2023

Enllaç del portal de convocatòries de personal

Document sol·licitud instància brigada jove