Regidoria d'Educació Ambiental

El civisme és aquell conjunt d’actituds indispensables per a garantir una bona convivència als espais que habitualment compartim com a membres d’una mateixa comunitat. Podem coexistir sense civisme, però no podem conviure. La voluntat és que cada valor esdevingui lema de reflexió comunitari de totes les institucions, centres educatius, entitats associacions (socials, polítiques, esportives, culturals, etc.) de Tordera.

Tordera vol assolir el repte d’impulsar col·lectivament els valors que ajudin a progressar dia a dia en l’objectiu de garantir una bona convivència ciutadana. Aquests valors de progrés, així com les actituds cíviques, han de contribuir a consolidar el sentiment de pertinença a la comunitat, fent que cada vegada sentim i estimem més la nostra vila.

Estem absolutament convençuts que sumant actituds i valors cívics amb l’aportació individual de cadascú en els esdeveniments quotidians, podem aconseguir avançar col·lectivament cap a una comunitat més respectuosa amb els drets de la ciutadania. És per a tot això, que les institucions, persones, entitats i associacions volem que es comprometin de manera individual i col·lectiva de fer del nostre poble, un Tordera millor.

Fer que Tordera sigui de manera gradual, un poble més amable, acollidor i sostenible. Promoure la participació ciutadana i reforçar el teixit associatiu del poble per tal d’incorporar cada vegada més veïns i veïnes a la cura i preservació de l’entorn urbà i del medi natural. Incorporar els valors del civisme al conjunt d’activitats que es desenvolupin al poble, tant de les institucions com des de les pròpies entitats.

Treballar conjuntament en la recerca d’alternatives i mitjans per regular les pràctiques incíviques que agredeixen l’entorn urbà i les persones, i que tenen un impacte negatiu en la imatge del poble i en la vida quotidiana dels torderencs. Per tant, volem continuar apostant per les activitats i campanyes en els àmbits de la informació, conscienciació, educació, divulgació i sensibilització, i determinar i aplicar quan sigui necessari les mesures correctores i sancionadores previstes.

Tots nosaltres, cadascú des dels nostres àmbits de responsabilitat i/o influència, volem que la nostra vila esdevingui un espai d’oportunitats per al desenvolupament personal i per la convivència de tots/es nosaltres amb la capacitat per avançar, dia a dia, en la millora de la justícia i cohesió social. De fet, els infants i joves constitueixen un col·lectiu especialment sensible en la conscienciació de valors, sentiments i actituds cíviques. És per això, que les famílies i les escoles són l’escenari bàsic per educar-los en civisme.

Els ajuntaments són institucions claus per fomentar la cultura cívica, per implicar a persones en allò que passa al seu municipi i també per lluitar contra les conductes incíviques. Segurament l’educació cívica és un dels debats més vius que actualment aborda el món local. Les relacions entre uns i altres i els usos dels espais comuns estan regits per unes normes de convivència definides i assumides de forma col·lectiva pels mateixos protagonistes. El civisme, com a respecte a aquestes normes, constitueix el conjunt de qualitats i valors comuns que faciliten la convivència i que permeten viure en comunitat. Per assolir uns nivells òptims de seguretat cal l’impuls de les administracions, però també de la implicació efectiva de la ciutadania com a agents actius de la seva autoprotecció, i no només com a consumidors de drets.

Així doncs, el creixent interès per part de l’Ajuntament de Tordera en els darrers anys en l’àmbit del civisme i convivència ciutadana, va incidir de forma més directa sobre la promoció del civisme a partir de diferents activitats, i accions amb l’objectiu de treballar iniciatives per fomentar unes actituds i uns comportaments que permetin la incorporació d’uns hàbits d’una forma natural que potenciïn la convivència, el sentiment de compromís i un civisme responsable i actiu.

AMB CIVISME, TOTS HI GUANYEM!

Informació de la Regidoria

08490 - Tordera

937 643 717

Nàdia Cantero Terrón

Temes relacionats