Protecció de la salut

Conjunt organitzat d’actuacions, prestacions i serveis destinats a garantir la innocuïtat i la salubritat dels productes alimentaris i a preservar la salut de la població davant els agents físics, químics i biològics presents en el medi. Les principals competències en salut pública dels municipis són d’aquest àmbit d’actuació.  

Sota el concepte de Protecció de la salut, la Unitat de Salut Pública de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, presta assistència tècnica a l’Ajuntament en diferents àmbits:  

 

  1. Seguretat alimentària 
  2. Sanitat Ambiental 
    • Control sanitari dels establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació 
    • Control sanitari de les piscines d’ús públic 
    • Gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats 
  3. Assessorament en matèria de protecció de la salut als ciutadans, operadors econòmics i oficines tècniques. 

 

Punts de prestació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-03-2023 10:05