Actes administratius, declaracions responsables i comunicacions prèvies

 

En compliment de la previsió legal prevista en l'article 10.1.f) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,en aquest espai s'informa dels actes administratius, les declaracions responsables i les comunicacions que puguin tenir incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-03-2023 12:58