Oberta la convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics per a l'assistència a activitats extraescolars, adreçada a alumnes empadronats a Tordera per al curs 2023-24

Última revisió 30-08-2023 11:59
30/08/2023

A partir d'avui dilluns 28 d’agost i fins al dia 16 de setembre de 2023 romandrà oberta la convocatòria que està adreçada a menors amb edats compreses entre els 3 i els 17 anys empadronats i residents a Tordera, que estiguin inscrits i realitzin una activitat extraescolar durant el curs 2023-24.

Per poder percebre l’ajut, la unitat familiar no pot superar el llindar màxim de renda establert en la convocatòria i/o ha de presentar indicadors de vulnerabilitat, risc o alt risc d’exclusió social. 

Juntament amb la sol·licitud i l'autorització de consulta de dades personals a altres administracions, serà imprescindible que es presenti el pressupost de l'activitat extraescolar.

La presentació de sol·licituds es pot realitzar d’una d’aquestes dues formes:

Forma prioritària i preferent de manera telemàtica mitjançant el tràmit de la Seu electrònica de l’Ajuntament, adjuntant l’imprès normalitzat de sol·licitud i tota la documentació corresponent, especificada a la convocatòria.

Excepcionalment, i prèvia justificació fonamentada, es podran presentar sol·licituds de forma presencial a l’Oficina d’Atenció al de l’Ajuntament, amb cita prèvia trucant al 937 64 37 17. Adreça: Plaça Església, 2, 08490 Tordera.

La sol·licitud es formalitzarà mitjançant l’imprès normalitzat, que es podrà sol·licitar al Departament de Serveis Socials o bé descarregar-lo.

Per a més informació, documentació, tràmit telemàtic i sol·licituds ENTREU AQUÍ

IMPORTANT:

La presentació de la  sol·licitud d’ajut econòmic no implica, en cap cas, ni la reserva ni l’assignació directa de plaça. 

En cas que l'ajut sigui favorable, cal que el menor s’hagi inscrit en el termini corresponent i assisteixi efectivament a ua activitat extraescolar. El pagament de l’ajut s'efectuarà mitjançant transferència bancària a l’organitzador de l’activitat extraescolar.

El procediment de concessió dels ajuts serà el de concurrència no competitiva, i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, fins a exhaurir el pressupost.